Proxy wojna Turcji z Rosją w Syrii?!

Kryzys, czy schyłek władzy W. Putina?

Obecny rozwój sytuacji w Syrii, w prowincji Idlib przybiera postać trudnego do dalszego skrywania konfliktu między Turcją a Rosją. Według ocen specjalistów wojskowych (wykluczając użycie sił jądrowych i wejście w pełnoskalową wojnę) Rosja nie jest w stanie narzucić swojej woli Turcji metodami militarnymi.

Stawia to pod znakiem zapytania trafność polityki W.Putina zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej, a tym samym stawia pytanie, czy nie jesteśmy świadkami schyłku władzy prezydenta Rosji ?!

Pozostaje droga sankcji gospodarczych, ale te wydają się mniej skuteczne niż kilka lat wcześniej, zwłaszcza, że w międzyczasie Turcja stała się istotnym krajem tranzytowym do dostawy rosyjskiego gazu na rynki Europy. Pozostaje także pośrednia groźba wykorzystania przez Rosję czynnika kurdyjskiego, jako destabilizującego integralność Turcji. Zaogni to jednak wzajemne stosunki, a dodatkowo da argumenty USA i Izraelowi dla skutecznego wciągnięcia Turcji w anglosasko-syjonistyczny scenariusz wobec Bliskiego Wschodu.

Patowa sytuacja w stosunkach Rosji z Turcją może służyć wzmożeniu nacisku, nawet militarnego, NATO na Rosję.

Eksperci wojskowi, płk. W. Kwaczkow i płk. K. Siwkow pod wpływem obecnych wydarzeń w stosunkach  rosyjsko-tureckich wyciągają daleko idące wnioski i twierdzą, że sytuacja dokumentuje długoletnie błędy polityki W.Putina w odniesieniu do rosyjskich sił zbrojnych oraz w stosunku do Donbasu. Płk. K. Siwkow nazywa nawet sprzedaż Turcji systemów rakietowych S 400, przestępstwem przeciw bezpieczeństwu państwa, a tym samym podlegającym pod kodeks karny, w związku z możliwym dostępem do technologii przez służby USA.

autor: PZ

źródło: NeON24

Leave A Reply