Współpraca POLSKI i Izraela

Proszę się wczytać w każdy punkt współpracy między Polką a Izraelem. Co punkt to wierna służba Izraelowi. Żydzi mają wiele majątku w Polsce np; farmaceutykę – strategiczną gałąż polityki zdrowotnej Polski.

Link 4 kupiło PZU za 500 mln zł w 2015 roku, spóleczkę bez historii, bez prawdziwej wyceny jej aktywów itp. choć, trzeba by było poznać umowę kupna – sprzedazy by poznać prawdziwą intencję kupna. Pachnie mi straszną aferą przejecie link4 przez PZU. zw

Odpowiedź na interpelację nr 28414:

w sprawie działalności Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu w zakresie współpracy gospodarczej i promocji polskiej gospodarki

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Warszawa, 21-01-2019

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na Interpelację nr 28414 Pana Posła Pawła Kobylińskiego w sprawie działalności Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu w zakresie współpracy gospodarczej i promocji polskiej gospodarki uprzejmie przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania.

Jakie działania podjęła polska ambasada w Izraelu w ciągu 3 lat w związku z inicjowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami?
Rozbudowa i pogłębianie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Izraelem to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez Ambasadę RP w Tel Awiwie, jego realizacja obejmowała w ostatnich latach następujące działania:

 • Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami biznesowymi i branżowymi, jak również aktywny udział w organizowanych seminariach i konferencjach mających na celu promocję polskiej gospodarki;
 • Prowadzenie na bieżąco analiz i sprawozdań z wydarzeń gospodarczych mogących mieć wpływ na realizację polskich interesów ekonomicznych;
 • Monitorowanie działań rządu Izraela w ramach najważniejszych globalnych i regionalnych organizacji i forów gospodarczych oraz stanowiska Izraela w odniesieniu do negocjacji klimatycznych oraz zawieranych porozumień handlowych;
 • Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych oraz wyselekcjonowanych wydarzeń targowo-wystawienniczych na rzecz polskich podmiotów gospodarczych;
 • Monitorowanie i sygnalizowanie możliwości współpracy polskich i izraelskich firm na obu rynkach oraz na rynkach trzecich
 • Utrzymywanie kanałów komunikacji z kluczowymi urzędami i instytucjami gospodarczymi;
 • Wspieranie polskich podmiotów (ministerstwa, agencje wykonawcze) w realizacji ich zadań z zakresu współpracy gospodarczej;
 • Działania promująco-wspierające polskie przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem swojej obecności gospodarczej na rynku izraelskim;
 • Udzielanie wsparcia polskim przedsiębiorstwom w organizacji wizyt studyjnych lub misji gospodarczych;
 • Organizacja konsultacji przedstawicieli polskich i izraelskich instytucji zajmujących się sektorami innowacyjnymi (MR, PFR, NCBR, MNiSW i inne);
 • Organizacja forów promujących polsko-izraelskie stosunki gospodarczo-badawcze z udziałem ministrów rządu RP oraz szeregiem spotkań w formule B2B organizowanych na marginesie;
 • Nawiązanie współpracy z nowopowstałą Polsko-Izraelską Izbą Handlową w Warszawie oraz kontynuacja kontaktów z Izbą Handlową Izrael-Polska;
 • Organizacja śniadań biznesowych, np. z przedstawicielami sektora medycznego i instytutami naukowo-badawczymi;
 • Współorganizacja wizyty studyjnej w Krakowie dla wybranych przedstawicieli izraelskiego ekosystemu innowacji i startupów;
 • Inspirowanie, organizowanie lub współorganizowanie spotkań networkingowych, wizyt studyjnych, wspieranie udziału polskich podmiotów w targach i wystawach.
 • Przekazywanie właściwym adresatom w Polsce, (instytucjonalnym i branżowym oraz bezpośrednio podmiotom gospodarczym) informacji o targach, kontraktach, zamówieniach czy przetargach w państwie akredytacji.

W jaki sposób Ambasada współpracuje z izraelskimi organizacjami gospodarczymi?

Ambasada na bieżąco współpracuje z partnerami izraelskimi: uczelniami, instytucjami badawczymi, samorządami gospodarczymi, stowarzyszeniami itp., a przede wszystkim z Federacją Izraelskich Izb Handlowych (FICC), oraz Israeli Manufacturers Association, Matimop.
Placówka zainicjowała kontakt z czołową organizacją wspierającą w Izraelu rozwój przedsiębiorcości Startup Nation Central, co zaowocowało podpisaniem przez nich umowy z BGK.

W jaki sposób Ambasada promuje polską gospodarkę w Izraelu?

 • Placówka prowadzi całoroczną promocję polskich wydarzeń konferencyjno-targowych w obszarze wysokich technologii, np. Wolves Summit, InfoShare, ImpactCEE, wydarzeń gamingowych;
 • Ambasada zorganizowała udział polskich prelegentów w największym wydarzeniu gamingowym w Izraelu – corocznej konferencji „GameIs”;
 • Przygotowano wystawę poświęconą polskim innowacjom „New Technologies – Discover Poland” na Uniwersytecie w Hajfie. Wystawa przedstawiała wybrane polskie wynalazki, już wdrożone bądź przedstawiające wysoki potencjał wdrożeniowy;
 • Zorganizowano seminarium dla izraelskich operatorów turystycznych zainteresowanych wyjazdami do Polski, z udziałem POT i jej regionalnych oddziałów – wydarzenie organizowane w uzupełnieniu większego udziału Polski w IMTM – Międzynarodowych Targach Turystycznych w Izraelu;
 • Corocznie organizowane jest – wraz z PAIH, PARP – polskie stoisko promocyjne w trakcie Festiwalu Innowacyjności DLD Tel Aviv oraz wspólne przedsięwzięcia z państwami Grupy Wyszehradzkiej w ramach Festiwalu (warsztaty, wydarzenia networkingowe dla startupów z państw V4)
 • Zainspirowano i podjęto współpracę przy redagowaniu poświęconych Polsce dodatków do największego magazynu ekonomicznego w Izraelu pt. „The Marker Magazine” w postaci zapewnienia listów Prezydenta RP i innych materiałów merytorycznych i promocyjnych .

Czy dzięki działalności Ambasady udało się ściągnąć do Polski w ciągu ostatnich 3 lat jakiś znaczących inwestorów z Izraela?

Zgodnie z polskimi danymi statystycznymi (NBP) bezpośrednie inwestycje izraelskie w Polsce wg stanu na koniec 2017 r. wynosiły ok. 305 mln USD, jednak w praktyce izraelski kapitał zainwestowany w Polsce znacznie tę kwotę przewyższa. Różne źródła wskazują na zaangażowanie izraelskich inwestorów na poziomie pomiędzy 2 a 5 mld USD, większość inwestorów izraelskich lokuje bowiem kapitał w Polsce poprzez firmy mające siedzibę w trzecim kraju europejskim – głównie na Cyprze, w Luksemburgu, Holandii, lub w USA. Obecne są u nas m.in. przedsiębiorstwa z listy największych inwestorów PAIH: ECI Telecom Ltd 1, Shikun&Binui Group i STR International (nieruchomości, Asbud Piaseczno), IT International Theatres (kina Cinema City) Egged – Mobilis Sp. z o.o. oraz TEVA (fabryka Polfa Kutno). Inne znaczące marki z kapitałem izraelskim to: Link4 – ubezpieczenia, Eden – dystrybucja wody mineralnej i kawy (Dar Natury), apteki Super-Pharm.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu 

Leave A Reply